Jurist Agro & Innovatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Assen/Den Haag

Jurist Agro & Innovatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te Assen/Den Haag

Je geeft juridisch advies en behandelt zelfstandig (complexe) bezwaarschriften die ondernemers, kennisinstellingen of particulieren indienen tegen beslissingen op het gebied van diverse wet- en regelgeving. Daarvoor organiseer en leid je hoorzittingen, voer je overleg met intern en extern betrokkenen en stel je beschikkingen op. Je werkt vooral in het team Agro en Innovatie dat zich richt op besluiten die in het kader van de Meststoffenwet, de Wet dieren, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en diverse innovatieregeling worden genomen.