Senior Jurist Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam

Senior Jurist Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam

Je hebt als jurist een belangrijke rol bij het adviseren over de toepassing van het omgevingsrecht en het toedelen van functies aan locaties. Je adviseert over concrete ruimtelijke initiatieven die juridisch complex zijn. Ook proactief meedenken en meewerken aan het opstellen van beleidsregels behoort tot je taken. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden ruimtelijke opgaven, waarin de cultuurhistorisch waardevolle omgeving en de dynamiek van het stedelijk leven een gegeven zijn.