Junior juridisch adviseur bij de Gemeente Den Haag

Junior juridisch adviseur bij de Gemeente Den Haag

Als Junior juridisch adviseur ga je vanuit het Bedrijfsvoeringsexpertisecentrum (BEC) werken voor de dienst Stadsbeheer. Het werk heeft betrekking op vele aspecten in de Haagse openbare ruimte; van parkeervergunningen, fietszaken, wegsleepzaken en huisvuil tot bijvoorbeeld kap- of terrasvergunningen en handhavingsbesluiten. Dit maakt jouw werk erg gevarieerd.