Juridisch Adviseur bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

Juridisch Adviseur bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te Dordrecht

Je adviseert het management, de medewerkers en de vrijwilligers van de VRZHZ over verzekeringen, contractmanagement en algemene juridische zaken. Je geeft uitvoering aan het juridisch loket en bent liaison tussen de VRZHZ en de advocaat en notaris. Je draagt zorg voor het verzekeren van personen, de organisatie en het materieel, alsmede voor de polissen en de polis administratie. Je verwerkt tevens de schade- en letselmeldingen. Je stelt in samenspraak met de Adviseur Inkoop overeenkomsten op welke voortvloeien uit de aanbestedingstrajecten.