Raadadviseur bescherming persoonsgegevens bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Raadadviseur bescherming persoonsgegevens bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Als raadadviseur werkt u in een politieke en bestuurlijke omgeving aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een raadadviseur schrijft wetsvoorstellen, ontwerp-amvb’s en toelichtingen daarop. Dat gebeurt in samenwerking met beleidscollega’s van het eigen ministerie, collega’s van andere ministeries en met vertegenwoordigers van andere organisaties binnen en buiten de rijksoverheid, zoals de rechtspraak, uitvoeringsinstanties en belangenorganisaties.