Jurist THOR bij de Gemeente Amsterdam

Jurist THOR bij de Gemeente Amsterdam

Handhaving in de openbare ruimte is erop gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of (verdere) overtreding van deze regels te voorkomen. Als iemand niet voldoet aan de bestuursrechtelijke regelgeving, dan kan de overheid diverse handhavingsinstrumenten inzetten. Jij draagt als jurist zorg voor deze bestuursrechtelijke handhaving. Het betreft vooral overtredingen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en met betrekking tot afval op grond van de Afvalstoffenverordening.