Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Bestuurlijk Juridisch Adviseurs bij het Openbaar Lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met het adviseren van, de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft juridische en of bestuurlijke vraagstukken. Binnen deze setting ben je als jurist verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leveren en bewaken van de juridische kwaliteit bij de ontwikkeling en totstandkoming van het beleid van directie- en/of afdeling overstijgende onderwerpen binnen het openbaar lichaam Bonaire (OLB).