Juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeente Katwijk

Juridisch beleidsmedewerker bij de Gemeente Katwijk

Recent is een nieuw VTH-beleid (VTH = Vergunningen Toezicht en Handhaving) vastgesteld. Vanuit dit hernieuwde kader geef jij, samen met de vakspecialisten van de verschillende disciplines, vorm aan de uitvoeringsprogramma’s. In dit kader ontwikkel en actualiseer je ons VTH-beleid en adviseer je hierover (bijv. ligplaatsenbeleid, VTH beleid e.d.). Tevens redigeer je verordeningen (bijv. Marktverordening) en aanvullende regelgeving. Ook beantwoord je inhoudelijke vragen, adviseer je collega’s, management en college, en maak je en wijzig je overeenkomsten.