Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht werk je mee aan het wetgevingsprogramma van het cluster Openbaar Bestuur en dus aan de democratische inrichting van ons land. Je krijgt veel zelfstandigheid, maar kunt tegelijkertijd bouwen op de kennis en expertise binnen onze organisatie. Als wetgevingsjurist ontwerp je wet- en regelgeving, adviseer en ondersteun je de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voer je overleg binnen en buiten het departement.