Jurist / juridisch adviseur contracten bij de Gemeente Katwijk

Jurist / juridisch adviseur contracten bij de Gemeente Katwijk

Als juridisch adviseur breng je risico’s in beeld en borg je deze. Dit doe je voor projecten op het snijvlak van grondexploitatie en ruimtelijke ontwikkeling. Je adviseert het management en projectmanagers bij contracttrajecten, over toe te passen onderhandelingsstrategieën en coördineert overleg met externe partijen. Tevens inventariseer voor projecten de juridische risico’s, stel je beheersmaatregelen voor en adviseer je gevraagd en ongevraagd over privaat- en bestuursrechtelijke kwesties.