Juridisch adviseur bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Juridisch adviseur bij de Gemeente Capelle aan den IJssel

Als juridisch adviseur voorzie je bestuur, management en organisatie, gevraagd en ongevraagd, van gedegen juridische advisering en ondersteuning bij uiteenlopende juridische vraagstukken, vooral binnen het sociaal domein. Focus zal liggen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook onderwerpen binnen andere wetten van het sociaal domein - zoals Jeugdwet, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet tijdelijk huisverbod en onderwijswetgeving behoren tot je werkterrein.