Bestuurlijk Juridisch Adviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire

Bestuurlijk Juridisch Adviseur bij het Openbaar Lichaam Bonaire

De afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) is belast met het adviseren van, de Eilandsraad, het bestuurscollege en het ambtelijk apparaat voor wat betreft alle juridische en of bestuurlijke vraagstukken. De afdeling is daarmee een spil in het web en ziet er op toe dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld binnen het openbaar lichaam. Binnen deze uitdagende setting ben je als jurist onder meer verantwoordelijk voor het juridisch ondersteunen en adviseren van het bestuur en de ambtelijke organisatie.