Juridisch adviseur bij de Gemeente Vijfheerenlanden te Leerdam

Juridisch adviseur bij de Gemeente Vijfheerenlanden te Leerdam

Je gaat je bezig houden met advisering op uiteenlopende terreinen, waaronder het algemeen bestuursrecht en één of meer specifieke aandachtsgebieden. Je werkt in een zelforganiserend team en bent met jouw collega’s verantwoordelijk voor het proces waarin juridische producten en diensten tot stand komen. Juridische Zaken is een proactief team dat samen met bestuurders, managers en beleidsmedewerkers de juridische kwaliteit van de besluiten en processen op een hoog niveau brengt en houdt. Wij zoeken een juridisch adviseur die daar een actieve rol in wil vervullen.