Junior Planjurist bij de Gemeente Dordrecht

Junior Planjurist bij de Gemeente Dordrecht

Jij adviseert over de ruimtelijke ordening en in de breedste zin van het woord aan zowel projectleiders als andere vakdisciplines en het gemeentebestuur. De werkzaamheden zijn zeer divers en betreffen zowel ontwikkelingsprojecten, werkzaamheden in de beheerfase, als de invoering van de Omgevingswet. Je stelt bestemmingplannen op en begeleid de ruimtelijke procedure(s) onder begeleiding van een senior planjurist. Vanaf 2021 komen daar ook de omgevingsplannen bij. Daar kan bij horen dat je opdrachtgever bent voor onderzoeken ten behoeve van bestemmingsplannen.