Vastgoedjurist bij de Gemeente Vlissingen

Vastgoedjurist bij de Gemeente Vlissingen

Regelmatig ontvangt de gemeente externe verzoeken om medewerking te verlenen aan initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan. Jij kan ons helpen om deze verzoeken binnen de organisatie te begeleiden. De bijbehorende afspraken vertaal je naar de juiste contractvorm en je zorgt voor een passend plaatje van het kostenverhaal gebaseerd op de Wro (Wet ruimtelijke ordening) en de Omgevingswet. Jouw werk is gerelateerd aan privaatrecht, maar je bevindt je in een publiekrechtelijke omgeving.