Juridisch adviseur - Sociaal domein bij de Gemeente Veenendaal

Juridisch adviseur - Sociaal domein bij de Gemeente Veenendaal

We zijn voor het team Juridische zaken en Inkoop op zoek naar een juridisch adviseur die het bestuur, directie en met name collega’s kan adviseren over vraagstukken die spelen met name op het gebied van het sociaal domein. Dat houdt ook in dat je meedenkt over het opstellen van regelgeving, advisering daarover en implementatie daarvan. Je adviseert onder meer over het voorkomen of beperken van juridische risico’s en het voorkomen of oplossen van (juridische) geschillen. Hierbij beperk je je niet alleen tot de juridische component maar heb je een brede oplossingsgerichte kijk op zaken.