Juridisch adviseur bij de Gemeente Harderwijk

Juridisch adviseur bij de Gemeente Harderwijk

De belangrijkste aandachtsgebieden van de functie hebben betrekking op handhaving, subsidies en beleid en verordeningen. Je gaat je onder meer bezighouden met de handhaving in het kader van openbare orde en veiligheid, bijvoorbeeld handhaving op grond van de Apv, en met juridische advisering over en in voorkomende gevallen het mede opstellen van subsidiebeschikkingen, subsidiebeleid en -regelgeving, bezwaar en beroep in subsidiedossiers.