Algemeen Juridisch (beleids)medewerker bij Meerinzicht te Zeewolde

Algemeen Juridisch (beleids)medewerker bij Meerinzicht te Zeewolde

Meerinzicht is het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Je functie bij Meerinzicht bestaat uit diverse onderdelen. Je geeft gevraagde en ongevraagde juridische adviezen ten behoeve van de drie brongemeenten en Meerinzicht zelf. Je stelt gemeentelijke regelgeving en beleid op, met name op het gebied van de Apv, bijzondere wet- en regelgeving en subsidie, en de wet Bibob. Tevens adviseer je op het gebied van privaatrechtelijke vraagstukken.