Handhavingsjurist bij de Gemeente Ermelo

Handhavingsjurist bij de Gemeente Ermelo

Als handhavingsjurist signaleer je beleidsmatige ontwikkelingen en knelpunten en vertaal je deze naar beleidsvoorstellen. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de juridische kwaliteit binnen het team handhaving en gemeentelijke organisatie. Je behandelt onder meer handhavingszaken op het gebied van onder andere gebruik van gronden die in strijd zijn met het bestemmingsplan, illegale bouw, APV, drank- en horecawet en tijdelijke wet Covid. Tevens behandel je bezwaarschriften en vertegenwoordig je de gemeente tijdens hoorzittingen.