Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid/ondermijning bij de Gemeente Heemstede

Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid/ondermijning bij de Gemeente Heemstede

Samen met de andere beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van het veiligheidsbeleid van de gemeente Heemstede. Het werk van de afdeling kent vele aandachtsgebieden zoals ondermijning, radicalisering, cybercrime, (woon)overlast, evenementen, de verbinding tussen Zorg en Veiligheid, woningbraken, fietsdiefstal, brandveiligheid en rampen en crisisbeheersing. De gemeente heeft een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van situaties van onveiligheid. Als deze zich voordoen moet adequaat worden ingegrepen.