Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena

Juridisch adviseur vergunningen bij de Gemeente Altena

Je adviseert het bestuur, directie, teammanager en collegae over diverse juridische vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en in de uitvoering van de integrale vergunningverlening. Hierbij ligt de nadruk op de omgevingsvergunning. Het behandelen van (premature) bezwaar- en beroepschriften, het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s en het vertegenwoordigen van het bevoegd gezag bij de behandeling van procedures behoort tot je functie.