Juridisch inspecteur bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag

Juridisch inspecteur bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Den Haag

Jij adviseert over de juridische aspecten van het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van het cultureel erfgoed en overheidsinformatie. Je beoordeelt tevens de juridische consequenties van uit te voeren en uitgevoerd toezicht, zorgt voor een adequate omgang met meldingen en signalen, volgt relevante wetgevingstrajecten en komt met (innovatieve) voorstellen. Je ondersteunt het MT en de inspecteurs en je treedt op als vraagbaak voor hen bij vraagstukken van juridische aard.