Senior co÷rdinator Klacht met expertise Formeel Recht bij de Belastingdienst te Utrecht

Senior coördinator Klacht met expertise Formeel Recht bij de Belastingdienst te Utrecht

In jouw rol van senior coördinator Klacht treed je op als mediator bij complexe klachten. Je neemt hierbij een objectieve positie in tussen de klachtbehandelaar en de burger die de klacht indient. Jouw doel? De-escaleren en voor zowel de klager als Toeslagen een oplossing vinden die politiek-bestuurlijk, financieel-economisch en sociaal-maatschappelijk passend is. Hierbij ben je je ervan bewust dat jij de laatste escalatiemogelijkheid bent voordat de zaak een managementaangelegenheid wordt.