Juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Groningen te Veendam

Juridisch adviseur Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Groningen te Veendam

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt de uitvoering van vergunningverlening- , toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Als juridisch adviseur beoordeel je (procedureel) vergunningaanvragen. Tevens adviseer je over diverse juridische vraagstukken op het terrein van het omgevingsrecht, adviseer je en/of stel je beschikkingen op ten aanzien van (complexe) aanvragen op grond van de Wabo, en adviseer je over gedoogbeschikkingen.