Juridisch medewerker Gentechnologie en Biologische Veiligheid bij het RIVM te Bilthoven

Juridisch medewerker Gentechnologie en Biologische Veiligheid bij het RIVM te Bilthoven

Je gaat aan de slag als juridisch medewerker en speelt een belangrijke rol bij het tot standkomen van milieuvergunningen van ggo-toepassingen. Daarbij gaat het om zowel toepassingen van ggo’s in laboratoria als toepassingen van ggo’s die in het milieu terecht komen. Je ondersteunt het gehele proces van vergunningverlening. Hierbij zorg je voor het omzetten van wetgeving in praktische werkwijzen, stel je wijzigingen op voor aanpassing van de regelgeving, en ondersteun je bij bezwaar- en beroepsprocedures. Jij bent de juridisch vraagbaak, aanspreekpunt en sparringspartner voor je directe collega’s bij allerhande juridisch vraagstukken.