Regisseurs Ruimtelijk domein bij de Gemeente Noordenveld te Roden

Regisseurs Ruimtelijk domein bij de Gemeente Noordenveld te Roden

Ben jij op zoek naar een functie waarin jij een verbindende schakel kunt zijn binnen het ruimtelijk domein? Ben jij inhoudelijk deskundig op dit gebied? De functie van regisseur Ruimtelijk Domein is een nieuwe functie die met de komst van de Omgevingswet en de vele ambities van de Raad waarbij de inwoners centraal staan een inhoudelijk verbindende rol moet gaan vervullen tussen inwonersbelangen, politiek bestuurlijke ambities en vakinhoudelijke kennis van interne en externe deskundigen uit uiteenlopende vakgebieden.