Jurist aanbestedings- en contractenrecht bij UWV te Amsterdam

Jurist aanbestedings- en contractenrecht bij UWV te Amsterdam

UWV is met een jaarlijks inkoopvolume van bijna 1 miljard euro één van de grootste aanbestedende diensten in Nederland. De opdrachten die in de markt worden gezet zijn groot van omvang en brengen de nodige juridisch uitdagende vraagstukken met zich mee. De jurist levert vanuit zijn/haar eigen expertise een zelfstandige bijdrage aan de doelstellingen van de afdeling zowel op operationeel als op beleidsmatig niveau.