Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier bij de Gemeente Zeewolde

Raadsadviseur / plaatsvervangend griffier bij de Gemeente Zeewolde

Als plaatsvervangend griffier ondersteun en adviseer je, samen met de griffier, de gemeenteraad en de raadsleden op een onafhankelijke wijze in zijn volksvertegenwoordigende, kader stellende en controlerende taak. Tevens geef je inhoudelijke en procesmatige adviezen aan raadsleden en de griffier. Je bent tevens sparringpartner voor de griffier en je adviseert over en draagt bij aan een correct en efficiënt verloop van het proces van bestuurlijke besluitvorming.