Juridisch specialist vergunningen bij de Gemeente Medemblik

Juridisch specialist vergunningen bij de Gemeente Medemblik

De juridische specialist vergunningen toetst en beoordeelt op verzoek complexe aanvragen en adviseert hierover. Hij/zij verzorgt en bewaakt de voortgang van Wabo procedures en stelt college- en raadsvoorstellen op. Tevens signaleert de specialist de noodzaak tot aanpassen van beleid, stelt nieuw beleid op en werkt actief mee aan verbetering van de juridische kwaliteit van de geleverde producten. Ook vertegenwoordigt hij/zij de afdeling bij externe overleggen en bij raads- en commissie vergaderingen.