Juridisch Beleidsmedewerker water en bodem bij de Provincie Flevoland

Juridisch Beleidsmedewerker water en bodem bij de Provincie Flevoland

Als juridisch beleidsmedewerker water en bodem richt jij je voornamelijk op het adviseren over het water- en bodembeleid, zoals het regionale waterprogramma, normering wateroverlast, watertekort en historische grondwaterverontreinigingen. Ook zorg je voor het onderhouden en actualiseren van de water- en bodemonderwerpen van de Omgevingsverordening Flevoland in afstemming met beleidsmedewerkers, het waterschap, de afdeling Infrastructuur en de omgevingsdiensten conform huidig recht en conform de Omgevingswet.