Jurist Wob en Awb bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Jurist Wob en Awb bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Als jurist Awb en Wob ga je verzoeken om informatie analyseren en beoordelen aan de hand van de relevante wetgeving. Daarbij krijg je te maken met politieke gevoeligheid, externe belangen en eventuele geheimhouding. Je onderhoudt contacten met betrokken externen, relevante beleidsafdelingen en zo nodig verantwoordelijke bestuurders. Tevens bewaak je beslistermijnen en verbeter je de procedures om termijnen te halen. Ook stel je Wob-besluiten op.