Jurist bij het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Jurist bij het Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

In deze vacature van jurist zijn de werkzaamheden heel divers en bestrijken ze nagenoeg alle rechtsgebieden. De werkzaamheden betreffen onder andere samenwerkingsovereenkomsten, verordeningen en reglementen opstellen; juridische adviezen inzake waterkwaliteit en kwantiteit, aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingsrecht, (on)roerend goed transacties, vergunningverlening en handhaving en de Omgevingswet. Daarnaast vertegenwoordig je het waterschap in juridische geschillen, bezwaar- en beroepsprocedures en procedures op het vlak van aansprakelijkheidsrecht.