(Senior) Wetgevings- en Overheidsjuristen bij het Ministerie van EZ en Klimaat

(Senior) Wetgevings- en Overheidsjuristen bij het Ministerie van EZ en Klimaat

Ben jij een jurist die graag aan de slag gaat met actuele, betekenisvolle thema’s zoals de energie- en klimaattransitie, digitalisering, stikstofreductie, gemeenschappelijk landbouwbeleid en dierenwelzijn en het als een uitdaging ziet voor twee ministeries met veel verschillende beleidsterreinen te werken? Dan zijn wij op zoek naar jou.