Juridisch adviseur / secretaris bezwarencommissie bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Juridisch adviseur / secretaris bezwarencommissie bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Je ondersteunt het Cluster Rechtsbescherming bij de advisering over bezwaarschriften. Deze hebben betrekking op een groot aantal rechtsgebieden en zijn afkomstig van inwoners, bedrijven en andere bestuursorganen. De diversiteit bezwaarschriften en ook klachten maakt deze functie ook zo interessant. Indien er een bezwaarschrift of klacht binnenkomt onderzoek je allereerst bij partijen of er mogelijkheden zijn om buiten de formele bezwaarprocedure tot een oplossing van het geschil te komen. Je krijgt hierbij alle ruimte om te kijken naar verschillende oplossingsmogelijkheden.