Vergunningverlener WABO bij de Gemeente Papendrecht

Vergunningverlener WABO bij de Gemeente Papendrecht

Als vergunningverlener WABO ben je van begin tot eind verantwoordelijk voor de binnenkomende aanvraag voor een omgevingsvergunning. Door de inwerkingtreding van de omgevingswet en wet kwaliteitsborging zal jouw rol steeds meer verschuiven van een toetsende, naar een adviserende rol. Je zal dus (nog) meer aan de voorkant mogen en moeten meedenken met initiatiefnemers. Dit betekent dat je beschikt over een dienstverlenende instelling en goede contactuele eigenschappen.