Beleidsmedewerker beroepen in de zorg bij het Ministerie van VWS

Beleidsmedewerker beroepen in de zorg bij het Ministerie van VWS

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, veerkrachtig en fit Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Ervoor zorgen dat nu en in de toekomst voldoende zorg van hoge kwaliteit geleverd kan blijven worden. Dat is de opdracht van de directie Macro-economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt. Als (senior) beleidsmedewerker bij de afdeling Beroepen werk jij mee aan die belangrijke opdracht, en lever je zo een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.