Jurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Jurist bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag

Jouw afwisselende werk vindt plaats in een internationale werkomgeving: de ene dag werk je aan een dossier over de besteding van ontwikkelingsgeld in Eritrea, de andere dag werk je in een team samen om de Tweede Kamer tijdig te informeren over Afghanistan. Vanuit jouw rol als juridisch adviseur bij de afdeling Nederlands Recht geef je gevraagd en ongevraagd advies aan directies, Nederlandse ambassades, de ambtelijke top en de bewindspersonen. Je adviseert over transparantie van informatie in het licht van de Grondwet, de Awb en de Wob. Daarnaast ligt je werkterrein op het gebied van de AVG.