Wabo-Casemanager bij de Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Wabo-Casemanager bij de Gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp

Als er een aanvraag omgevingsvergunning binnenkomt beoordeel en toets je de aanvraag aan de Wabo. Je bent het aanspreekpunt voor de aanvrager en houdt deze op de hoogte van de vorderingen van zijn aanvraag. Als Wabo-casemanager/bouwplantoetser is samenwerking met andere disciplines zoals stedenbouwkundigen, planologen, verkeerskundigen en welstandscommissies belangrijk. Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw zullen de inhoud van het werk en processen veranderen.