Senior juridisch adviseur bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

Senior juridisch adviseur bij de Provincie Zuid-Holland te Den Haag

In deze functie heb je te maken met belangrijke maatschappelijke vraagstukken die gaan over de toekomst van Nederland - en meer in het bijzonder de provincie Zuid-Holland. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als stikstofreductie, klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw en bescherming van flora en fauna. Wil jij hieraan bijdragen door mee te denken over de besluitvorming en subsidieregelingen die onze ambities mede mogelijk maken?