Vergunningverlener APV/Bijzondere Wetten bij BAR-organisatie te Barendrecht

Vergunningverlener APV/Bijzondere Wetten bij BAR-organisatie te Barendrecht

BAR-organisatie werkt voor drie zelfstandige gemeenten, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, in één gezamenlijke ambtelijke organisatie. In deze functie ga je aanvragen voor vergunningen behandelen en coördineren op het gebied van de Algemene Plaatselijke Verordeningen (m.n. evenementen, horeca-exploitatie) en bijzondere wetten (bv. Alcoholwet, Winkeltijdenwet en de Zondagswet). Dit kunnen meervoudige of complexe aanvragen zijn. Bij horecavergunningen voer je een screening uit op grond van de Wet Bibob.