Senior beleidsmedewerker vergunningverlening bij het Ministerie van LNV te Den Haag

Senior beleidsmedewerker vergunningverlening bij het Ministerie van LNV te Den Haag

De vergunningstrajecten waarmee jij te maken hebt, zijn verre van standaard en doen echt een beroep op jouw juridische denkkracht. Denk aan complexe aanvragen van onder meer Defensie, Rijkswaterstaat, TenneT en ProRail. In deze uitdagende politiek-bestuurlijke setting kijk jij met een kritische blik naar de plannen. Kunnen deze plaatsvinden zonder de beschermde Natura 2000-waarden negatief te beïnvloeden en te botsen met de natuurwetgeving? Uiteraard ben je bewust van het publieke belang dat dit soort partijen dienen.