Jurist privaatrecht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Jurist privaatrecht bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Er staat jou als jurist privaatrecht een mooie uitdaging te wachten. Jij gaat aan de slag voor de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken zet jij je in op de beleidsterreinen van de ministeries. Denk daarbij aan ondernemingsklimaat, innovatie, verduurzaming, energie, digitalisering en diergezondheid. Je richt je vooral op juridische advisering op het gebied van privaatrecht, zoals ondernemings- en contractenrecht.