Jurist bezwaar en beroep bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Jurist bezwaar en beroep bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit behandel je interessante bezwaar- en beroepszaken. Denk aan zaken op het gebied van mijnbouw, gaswinning of geothermie. Maar ook zaken over grote windparken op zee en land, hoogspanningsverbindingen en openbaarheid van bestuur. Het in hoge mate zelfstandig behandelen van een bezwaarzaak, vanaf de hoorzitting tot en met het schrijven van beslissingen, en daarover schakelen met beleidscollega’s: daar zet jij je bij ons voor in.