Jurist bij Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Jurist bij Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem

Ons waterschap staat de komende jaren voor grote opgaven. Durf jij de uitdagingen met ons aan te gaan? Deze functie is zeer divers en je bestrijkt dan ook nagenoeg alle rechtsgebieden. De werkzaamheden betreffen onder andere aangaan van samenwerkingsovereenkomsten (zowel publiek-publiek als publiek-privaat), opstellen van verordeningen en reglementen en interne advisering op een scala aan terreinen, waaronder aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingsrecht, (on)roerend goed transacties, vergunningverlening, handhaving en de Omgevingswet.