Jurist Natuurbeschermings- en Omgevingsrecht bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Jurist Natuurbeschermings- en Omgevingsrecht bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem

Jij bent op zoek naar een dynamische baan waarin je werkt aan een maatschappelijk actueel onderwerp. Je bent goed op de hoogte van alle juridische haken en ogen in het stikstofdossier. En vindt het interessant om te kijken hoe je binnen die juridische kaders mogelijkheden vindt voor nieuw of uitvoerbaar beleid. Daarover adviseer je aan de beleidsadviseurs die zich bezig houden met beleid en uitvoering op het gebied van stikstofreductie en natuurherstel. Bovendien zit je regelmatig aan tafel bij de gedeputeerde, bij belangenorganisaties of bij Ipo-vergaderingen.