Bestuurlijk juridisch adviseur bij de Gemeente Bloemendaal

Bestuurlijk juridisch adviseur bij de Gemeente Bloemendaal

Je levert een bijdrage aan de bestuurlijk juridische kwaliteit van de gemeente door te adviseren in (bestuurlijk) juridische aangelegenheden, het behandelen van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en het beantwoorden van vragen en inlichtingenverzoeken van raadsleden. Daarnaast ben je secretaris van de bezwaarschriftencommissie en de Commissie Integriteit.