Jurist Natuur- en Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch

Jurist Natuur- en Omgevingsrecht bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te Den Bosch

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een gemeenschappelijke regeling van 15 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant. Met 300 collega's werken wij aan een schone en veilige leefomgeving. De ODBN voert taken uit op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Jouw team bestaat uit 12 collega-juristen die toetsen en adviseren over natuurvergunningen en omgevingsvergunningen milieu. Bovendien behandelt het team verzoeken om handhaving en gedoogverzoeken, stelt handhavingsbeschikkingen op (vooral lasten onder dwangsom) en voeren deze uit. In het kielzog daarvan zijn de juristen betrokken bij strafrechtelijke handhaving.