Senior handhavingsjurist bij de Gemeente Zoetermeer

Senior handhavingsjurist bij de Gemeente Zoetermeer

Als senior adviseur handhaving zorg jij bij ingewikkelde en soms bestuurlijk gevoelige materie binnen de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) voor de feilloze juridische uitvoering, ondersteuning en advisering. Het gaat dan met name om bouwregelgeving. Je neemt de regie in de afstemming met betrokken partijen. Je behandelt bezwaar- en beroepschriften en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in overleggen en in procedures.