Handhavingsjurist bij de BAR-organisatie te Barendrecht

Handhavingsjurist bij de BAR-organisatie te Barendrecht

De BAR-organisatie ondersteunt de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Drie zelfstandige gemeenten: één moderne uitvoeringsorganisatie. Als handhavingsjurist hou je je bezig met de juridische handhaving op het gebied van het omgevingsrecht, APV en bijzondere wetten. Daarnaast signaleer je knel- en verbeterpunten bij de uitvoering van beleid en doe je verbetervoorstellen. Verder adviseer je over juridische vraagstukken, risico’s en interpretatie van jurisprudentie. Je vertegenwoordigt de gemeenten bij samenwerkingspartners en gerechtelijke instanties (bezwaar en beroep).