Senior Jurist Vergunningverlening bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

Senior Jurist Vergunningverlening bij DCMR Milieudienst Rijnmond te Schiedam

DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in (onder meer) het meest bedrijvige en dichtbevolkte gebied dat we rijk zijn, het Rijnmondgebied. De DCMR zet projectleiders omgevingsvergunningen, adviseurs en juristen in om ongewenste en gevaarlijke situaties te voorkomen en milieuruimte vast te leggen in omgevingsvergunningen. Wil jij met jouw juridische achtergrond bijdragen aan een veilige leefomgeving en een duurzamer milieu in het Rijnmondgebied?